Aan alle senior-leden van survivalvereniging Jan in 't Touw, Op woensdagavond 4 mei a.s. houden we weer de jaarlijkse ledenvergadering van Jan in 't Touw. Graag willen wij jullie allemaal van harte uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn! Mocht je punten hebben die aan bod moeten komen tijdens de vergadering, dan kun je dit aangeven via janinttouwzelhem@gmail.com. Dan zetten we deze op de agenda. De agenda en vorige notulen zullen jullie kort voor die tijd via de mail ontvangen. De vergadering start om 20.00 u in de Pokkershutte te IJzevoorde.  Voor de volwassenen die vooraf willen trainen, de training start om 18.30 u. Na die tijd kan er gedoucht en/of omgekleed worden in de Pokkershutte. We willen jullie vragen op tijd aanwezig te zijn in de Pokkershutte, zodat we gezamenlijk om 20.00u de twee minuten stilte in acht kunnen nemen. Namens het bestuur JIT, Met sportieve groeten, Suzanne Liet, secretaris JIT.

Als organisatie kijken wij terug op een mooie maar pittige trailrun die zaterdag 11 december heeft plaatsgevonden.

De uitslagen van het evenement zijn inmiddels bekend maar wat ons betreft van ondergeschikt belang.

Wij hebben willen laten zien hoe mooi de omgeving is rond kasteel Slangenburg en gezien de reacties van de deelnemers en onze vrijwilligers is dat heel goed gelukt.

Veel mensen hebben een mooie dag beleefd in deze tijd waarin niet alles zomaar mogelijk is. Daar zijn we ontzettend blij mee.

We willen alle medewerkers aan ons evenement van harte bedanken en we hopen dat we volgend jaar weer op jullie kunnen rekenen.

Uiteraard geldt dat laatste ook voor de deelnemers van dit evenement.

Met een sportieve groet van de organisatie!