Ledenvergadering Jan in ’t Touw

Aan alle senior-leden van survivalvereniging Jan in ’t Touw,

Op woensdagavond 4 mei a.s. houden we weer de jaarlijkse ledenvergadering van Jan in ’t Touw.
Graag willen wij jullie allemaal van harte uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn!
Mocht je punten hebben die aan bod moeten komen tijdens de vergadering, dan kun je dit aangeven via janinttouwzelhem@gmail.com.
Dan zetten we deze op de agenda.
De agenda en vorige notulen zullen jullie kort voor die tijd via de mail ontvangen.
De vergadering start om 20.00 u in de Pokkershutte te IJzevoorde. 
Voor de volwassenen die vooraf willen trainen, de training start om 18.30 u. Na die tijd kan er gedoucht en/of omgekleed worden in de Pokkershutte.
We willen jullie vragen op tijd aanwezig te zijn in de Pokkershutte, zodat we gezamenlijk om 20.00u de twee minuten stilte in acht kunnen nemen.
Namens het bestuur JIT,
Met sportieve groeten,
Suzanne Liet,
secretaris JIT.